..:: بزرگترین سایت اختصاصی املاک ::..:: ایران اسکان ::.. 
املاك
آپارتمان جهت مطب آپارتمان جهت مطب اجاره تومان
كد فايل :
متراژ : 170 متر
تاريخ ثبت : 1396/11/30
آپارتمان جهت دفتر وکالت آپارتمان جهت دفتر وکالت اجاره تومان
كد فايل :
متراژ : 170 متر
تاريخ ثبت : 1396/11/24
اجاره آپارتمان مهرویلا انوشیروان غربی اجاره آپارتمان مهرویلا انوشیروان غربی اجاره 650000 تومان
كد فايل : 51024
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1396/11/19
اجاره آپارتمان مهرویلا انوشیروان غربی اجاره آپارتمان مهرویلا انوشیروان غربی اجاره تومان
كد فايل : 51021
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1396/11/18
اجاره آپارتمان مهرویلا پروین اجاره آپارتمان مهرویلا پروین اجاره تومان
كد فايل : 51020
متراژ : 135 متر
تاريخ ثبت : 1396/11/18
اجاره آپارتمان درختی نبش خیام شرقی اجاره آپارتمان درختی نبش خیام شرقی اجاره 1400000 تومان
كد فايل : 51006
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/19
اجاره آپارتمان مهرویلا انوشیروان غربی اجاره آپارتمان مهرویلا انوشیروان غربی اجاره تومان
كد فايل : 51004
متراژ : 118 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/19
اجاره آپارتمان گلشهرویلا خیام شرقی اجاره آپارتمان گلشهرویلا خیام شرقی اجاره 1400000 تومان
كد فايل : 51001
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/19
اجاره آپارتمان درختی اجاره آپارتمان درختی اجاره تومان
كد فايل : 50998
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/18
اجاره آپارتمان گلشهرویلا رودکی شرقی اجاره آپارتمان گلشهرویلا رودکی شرقی اجاره تومان
كد فايل : 50994
متراژ : 130 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/18
اجاره آپارتمان مهرویلا انوشیروان شرقی اجاره آپارتمان مهرویلا انوشیروان شرقی اجاره 1200000 تومان
كد فايل : 50993
متراژ : 120 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/18
اجاره آپارتمان مهرویلا انوشیروان شرقی اجاره آپارتمان مهرویلا انوشیروان شرقی اجاره 1000000 تومان
كد فايل : 50992
متراژ : 81 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/16
اجاره آپارتمان مهرویلا انوشیروان غربی اجاره آپارتمان مهرویلا انوشیروان غربی اجاره 600000 تومان
كد فايل : 50989
متراژ : 78 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/16
اجاره آپارتمان مهرویلا بزرگمهر غربی اجاره آپارتمان مهرویلا بزرگمهر غربی اجاره تومان
كد فايل : 50987
متراژ : 130 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/16
اجاره آپارتمان بلوار دانش آموز ساختمان البرز اجاره آپارتمان بلوار دانش آموز ساختمان البرز اجاره 1800000 تومان
كد فايل : 50986
متراژ : 85 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/16
اجاره آپارتمان فاز 4 مهرشهر خیابان 410 شرقی اجاره آپارتمان فاز 4 مهرشهر خیابان 410 شرقی اجاره 2000000 تومان
كد فايل : 50974
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/12
اجاره آپارتمان گلشهر ویلا خیام غربی اجاره آپارتمان گلشهر ویلا خیام غربی اجاره 1400000 تومان
كد فايل : 50973
متراژ : 125 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/12
اجاره آپارتمان مهرویلا انوشیروان شرقی اجاره آپارتمان مهرویلا انوشیروان شرقی اجاره 1700000 تومان
كد فايل : 50969
متراژ : 120 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/12
اجاره آپارتمان درختی اجاره آپارتمان درختی اجاره تومان
كد فايل : 50965
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/09
اجاره آپارتمان بلوار دانش آموز اجاره آپارتمان بلوار دانش آموز اجاره 450000 تومان
كد فايل : 50964
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/09
اجاره آپارتمان مهرویلا انوشیروان شرقی اجاره آپارتمان مهرویلا انوشیروان شرقی اجاره 1300000 تومان
كد فايل : 50954
متراژ : 112 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/04
اجاره آپارتمان گلشهر درختی ارغوان اجاره آپارتمان گلشهر درختی ارغوان اجاره تومان
كد فايل : 50950
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/03
اجاره آپارتمان مهرویلا سهروردی شرقی اجاره آپارتمان مهرویلا سهروردی شرقی اجاره 900000 تومان
كد فايل : 50948
متراژ : 68 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/03
اجاره آپارتمان مهرویلا بزرگمهر غربی اجاره آپارتمان مهرویلا بزرگمهر غربی اجاره تومان
كد فايل : 50947
متراژ : 80 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/03
اجاره آپارتمان گلشهر خیابان حاتمی اجاره آپارتمان گلشهر خیابان حاتمی اجاره تومان
كد فايل : 50945
متراژ : 155 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/02
اجاره آپارتمان مهرویلا بزرگمهر غربی اجاره آپارتمان مهرویلا بزرگمهر غربی اجاره 1500000 تومان
كد فايل : 50938
متراژ : 85 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/02
اجاره دفترکار - مهرویلا - درختی اجاره دفترکار - مهرویلا - درختی اجاره تومان
كد فايل : 50933
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/29
اجاره دفترکار مهرویلا درختی اجاره دفترکار  مهرویلا  درختی اجاره تومان
كد فايل : 50931
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/29
اجاره آپارتمان مهرویلا بزرگمهر غربی اجاره آپارتمان مهرویلا بزرگمهر غربی اجاره 1200000 تومان
كد فايل : 50929
متراژ : 112 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/29
اجاره ویلا مهرویلا بزرگمهر غربی اجاره ویلا مهرویلا بزرگمهر غربی اجاره 3500000 تومان
كد فايل : 50928
متراژ : 195 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/29
اجاره آپارتمان مهرویلا انوشیروان شرقی اجاره آپارتمان مهرویلا انوشیروان شرقی اجاره 2000000 تومان
كد فايل : 50926
متراژ : 190 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/26
اجاره آپارتمان گلشهرویلا خیام غربی اجاره آپارتمان گلشهرویلا خیام غربی اجاره 1500000 تومان
كد فايل : 50925
متراژ : 108 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/26
آپارتمان اجاره ای مهرویلا انوشیروان شرقی آپارتمان اجاره ای مهرویلا انوشیروان شرقی اجاره تومان
كد فايل : 50923
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/26
مغازه اجاره ای - مهرویلا درختی مغازه اجاره ای - مهرویلا درختی اجاره 10000000 تومان
كد فايل : 50921
متراژ : 250 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/25
مغازه اجاره ای - مهرویلا - انوشیروان مغازه اجاره ای - مهرویلا - انوشیروان اجاره 2500000 تومان
كد فايل : 50917
متراژ : 27 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/25
آپارتمان اجاره ای -گلشهرویلا - درختی آپارتمان اجاره ای -گلشهرویلا - درختی اجاره 1200000 تومان
كد فايل : 50915
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/25
اجاره دفترکار - گلشهرویلا - درختی اجاره دفترکار - گلشهرویلا - درختی اجاره 1500000 تومان
كد فايل : 50914
متراژ : 65 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/25
آپارتمان اجاره ای مهرویلا - خیام غربی آپارتمان اجاره ای مهرویلا - خیام غربی اجاره 900000 تومان
كد فايل : 50912
متراژ : 108 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/25
آپارتمان اجاره ای - مهرویلا خیام شرقی آپارتمان اجاره ای - مهرویلا  خیام شرقی اجاره تومان
كد فايل : 50911
متراژ : 130 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/25
مغازه اجاره ای - مهرویلا درختی مغازه اجاره ای - مهرویلا درختی اجاره تومان
كد فايل : 50910
متراژ : 42 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/25
یک واحد آپارتمان اداری جهت دفتر کار اجاره داده میشود یک واحد آپارتمان اداری جهت دفتر کار اجاره داده میشود اجاره تومان
كد فايل :
متراژ : 85 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/01
مغازه مغازه اجاره تومان
كد فايل :
متراژ : 15 متر
تاريخ ثبت : 1396/07/30
اجاره 70 متر واحد با سند اداری سه خوابه سهروردی شمالی اجاره 70 متر واحد با سند اداری سه خوابه سهروردی شمالی اجاره تومان
كد فايل :
متراژ : 70 متر
تاريخ ثبت : 1396/07/22
آپارتمان آپارتمان اجاره تومان
كد فايل :
متراژ : 60 متر
تاريخ ثبت : 1396/06/01
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به ايران اسكان مي باشد.
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون