..:: بزرگترین سایت اختصاصی املاک ::..:: ایران اسکان ::.. 
املاك
فروش ملک کلنگی فروش ملک کلنگی 4032000000 تومان
كد فايل :
متراژ : 340 متر
تاريخ ثبت : 1396/12/05
فروش ملک کلنگی فروش ملک کلنگی 4032000000 تومان
كد فايل :
متراژ : 340 متر
تاريخ ثبت : 1396/11/30
123 متر شمس اباد یازده ساله فول امکانات 123 متر شمس اباد یازده ساله فول امکانات 830000000 تومان
كد فايل :
متراژ : 123 متر
تاريخ ثبت : 1396/11/24
فروش ملک کلنگی فروش ملک کلنگی 4032000000 تومان
كد فايل :
متراژ : 340 متر
تاريخ ثبت : 1396/11/24
فروش آپارتمان مهرویلا انوشیروان شرقی فروش آپارتمان مهرویلا انوشیروان شرقی 260000000 تومان
كد فايل : 51030
متراژ : 117 متر
تاريخ ثبت : 1396/11/19
فروش آپارتمان گلشهرویلا رودکی شرقی فروش آپارتمان گلشهرویلا رودکی شرقی 200000000 تومان
كد فايل : 51029
متراژ : 117 متر
تاريخ ثبت : 1396/11/19
فروش آپارتمان مهرویلا بزرگمهر غربی فروش آپارتمان مهرویلا بزرگمهر غربی 199000000 تومان
كد فايل : 51028
متراژ : 76 متر
تاريخ ثبت : 1396/11/19
فروش آپارتمان مهرویلا درختی فروش آپارتمان مهرویلا  درختی 260000000 تومان
كد فايل : 51027
متراژ : 95 متر
تاريخ ثبت : 1396/11/19
کرج مهرویلا درختی ارغوان شرقی کرج مهرویلا درختی ارغوان شرقی 99000000 تومان
كد فايل : 51026
متراژ : 75 متر
تاريخ ثبت : 1396/11/19
فروش آپارتمان گلشهرویلا خیام غربی فروش آپارتمان گلشهرویلا خیام غربی تومان
كد فايل : 51025
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1396/11/19
فروش آپارتمان گلشهرویلاخیام شرقی فروش آپارتمان گلشهرویلاخیام شرقی تومان
كد فايل : 51023
متراژ : 121 متر
تاريخ ثبت : 1396/11/19
فروش آپارتمان مهرویلا درختی فروش آپارتمان مهرویلا  درختی 220000000 تومان
كد فايل : 51022
متراژ : 78 متر
تاريخ ثبت : 1396/11/19
فروش آپارتمان مهرویلا درختی فروش آپارتمان مهرویلا درختی 230000000 تومان
كد فايل : 51019
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1396/11/18
فروش تعداد محدودی از واحدهای مجتمع تجاری دیدار سعادت آباد واقع در میدان بهرود جنب هتل اسپیناس پلاس - فروش تعداد محدودی از واحدهای مجتمع تجاری دیدار سعادت آباد واقع در میدان بهرود جنب هتل اسپیناس پلاس - 3885100000 تومان
كد فايل :
متراژ : متر
تاريخ ثبت : 1396/11/10
فروش آپارتمان مهرویلا انوشیروان غربی فروش آپارتمان مهرویلا انوشیروان غربی تومان
كد فايل : 51017
متراژ : 148 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/21
فروش آپارتمان مهرویلا انوشیروان غربی فروش آپارتمان مهرویلا انوشیروان غربی تومان
كد فايل : 51016
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/21
فروش آپارتمان گلشهرویلا خیام غربی فروش آپارتمان گلشهرویلا خیام غربی تومان
كد فايل : 51015
متراژ : 130 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/21
فروش آپارتمان گلشهرویلا خیام غربی فروش آپارتمان گلشهرویلا خیام غربی تومان
كد فايل : 51014
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/21
فروش آپارتمان مهرویلا انوشیروان شرقی فروش آپارتمان مهرویلا انوشیروان شرقی تومان
كد فايل : 51013
متراژ : 180 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/20
فروش آپارتمان گلشهرویلا رودکی غربی فروش آپارتمان گلشهرویلا رودکی غربی تومان
كد فايل : 51012
متراژ : 160 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/20
فروش آپارتمان مهرویلا انوشیروان شرقی فروش آپارتمان مهرویلا انوشیروان شرقی تومان
كد فايل : 51011
متراژ : 138 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/20
فروش آپارتمان مهرویلا انوشیروان غربی فروش آپارتمان مهرویلا انوشیروان غربی تومان
كد فايل : 51010
متراژ : 180 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/20
فروش آپارتمان گلشهرویلا خیام غربی فروش آپارتمان گلشهرویلا خیام غربی تومان
كد فايل : 51009
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/20
فروش آپارتمان مهرویلا انوشیروان غربی فروش آپارتمان مهرویلا انوشیروان غربی 190000000 تومان
كد فايل : 51008
متراژ : 60 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/20
فروش آپارتمان کوی ولیعصر خیابان 14 فروش آپارتمان کوی ولیعصر خیابان 14 تومان
كد فايل : 51007
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/20
فروش آپارتمان بزرگمهر غربی فروش آپارتمان بزرگمهر غربی 145000000 تومان
كد فايل : 51005
متراژ : 78 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/19
فروش آپارتمان مهرویلا درختی فروش آپارتمان مهرویلا درختی 105000000 تومان
كد فايل : 51003
متراژ : 60 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/19
فروش آپارتمان گلشهرویلا رودکی شرقی فروش آپارتمان گلشهرویلا رودکی شرقی 220000000 تومان
كد فايل : 51002
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/19
فروش آپارتمان مهرویلا بزرگمهر شرقی فروش آپارتمان مهرویلا بزرگمهر شرقی 165000000 تومان
كد فايل : 51000
متراژ : 70 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/19
فروش آپارتمان درختی ارغوان شرقی فروش آپارتمان درختی ارغوان شرقی 160000000 تومان
كد فايل : 50999
متراژ : 77 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/18
فروش آپارتمان 45 متری گلشهر فروش آپارتمان 45 متری گلشهر 322000000 تومان
كد فايل : 50997
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/18
فروش آپارتمان گلشهرویلا خیام غربی فروش آپارتمان گلشهرویلا خیام غربی 150000000 تومان
كد فايل : 50996
متراژ : 180 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/18
فروش آپارتمان مهرویلا انوشیروان غربی فروش آپارتمان مهرویلا انوشیروان غربی تومان
كد فايل : 50995
متراژ : 120 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/18
فروشی فروشی 1600000000 تومان
كد فايل :
متراژ : 230 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/16
فروش آپارتمان مهرویلا میدان معلم فروش آپارتمان مهرویلا میدان معلم تومان
كد فايل : 50990
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/16
فروش آپارتمان گوهردشت فاز یک فروش آپارتمان گوهردشت فاز یک تومان
كد فايل : 50988
متراژ : 190 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/16
فروش آپارتمان مهرویلا بزرگمهر شرقی فروش آپارتمان مهرویلا بزرگمهر شرقی 245000000 تومان
كد فايل : 50985
متراژ : 102 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/14
فروش آپارتمان کوی ولیعصر خدابخشی فروش آپارتمان کوی ولیعصر خدابخشی 202500000 تومان
كد فايل : 50984
متراژ : 92 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/14
فروش آپارتمان گلشهرویلا ثنایی شرقی فروش آپارتمان گلشهرویلا ثنایی شرقی 185000000 تومان
كد فايل : 50983
متراژ : 74 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/14
فروش آپارتمان گلشهر ویلا ثنایی شرقی فروش آپارتمان گلشهر ویلا ثنایی شرقی 190000000 تومان
كد فايل : 50982
متراژ : 76 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/14
فروش آپارتمان مهرویلا بزرگمهر غربی فروش آپارتمان مهرویلا بزرگمهر غربی 245000000 تومان
كد فايل : 50981
متراژ : 104 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/13
فروش آپارتمان مهرویلا درختی ارغوان شرقی فروش آپارتمان مهرویلا درختی ارغوان شرقی 250000000 تومان
كد فايل : 50980
متراژ : 125 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/13
فروش آپارتمان 45 متری گلشهر یاسمن 1 فروش آپارتمان 45 متری گلشهر یاسمن 1 380000000 تومان
كد فايل : 50979
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/13
فروش آپارتمان گلشهرویلا اراضی انصاری فروش آپارتمان گلشهرویلا اراضی انصاری 355000000 تومان
كد فايل : 50978
متراژ : 132 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/13
فروش آپارتمان مهرویلا درختی بوعلی غربی فروش آپارتمان مهرویلا درختی بوعلی غربی تومان
كد فايل : 50977
متراژ : 167 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/13
فروش آپارتمان گلشهرویلاخیام شرقی فروش آپارتمان گلشهرویلاخیام شرقی تومان
كد فايل : 50976
متراژ : 142 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/13
فروش آپارتمان ولیعصر کوچه بیستم فروش آپارتمان ولیعصر کوچه بیستم 150000000 تومان
كد فايل : 50975
متراژ : 85 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/12
فروش آپارتمان مهرویلا بزرگمهر شرقی فروش آپارتمان مهرویلا بزرگمهر شرقی تومان
كد فايل : 50972
متراژ : 230 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/12
فروش آپارتمان گلشهر بلوار شهید محمدی فروش آپارتمان گلشهر بلوار شهید محمدی تومان
كد فايل : 50971
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/12
فروش آپارتمان مهرویلا بزرگمهر غربی فروش آپارتمان مهرویلا بزرگمهر غربی 200000000 تومان
كد فايل : 50970
متراژ : 80 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/12
43 متر، مجیدیه جنوبی، فروزنده اصل 43 متر، مجیدیه جنوبی، فروزنده اصل 165000000 تومان
كد فايل :
متراژ : 43 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/11
فروش ویلا مهرویلا سهروردی شرقی فروش ویلا مهرویلا سهروردی شرقی 1800000000 تومان
كد فايل : 50967
متراژ : 200 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/09
فروش آپارتمان کوی ولیعصر شهید برجسته فروش آپارتمان کوی ولیعصر شهید برجسته تومان
كد فايل : 50966
متراژ : 160 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/09
فروش آپارتمان گلشهرویلا ابوریحان شرقی فروش آپارتمان گلشهرویلا ابوریحان شرقی 1800000000 تومان
كد فايل : 50963
متراژ : 80 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/09
فروش آپارتمان گلشهرویلا رازی غربی فروش آپارتمان گلشهرویلا رازی غربی 245000000 تومان
كد فايل : 50962
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/06
فروش آپارتمان مهرویلا انوشیروان غربی فروش آپارتمان مهرویلا انوشیروان غربی 300000000 تومان
كد فايل : 50961
متراژ : 98 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/06
فروش آپارتمان گلشهرویلا رودکی غربی فروش آپارتمان گلشهرویلا رودکی غربی تومان
كد فايل : 50960
متراژ : 200 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/06
فروش آپارتمان انوشیروان غربی فروش آپارتمان انوشیروان غربی تومان
كد فايل : 50959
متراژ : 168 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/06
فروش آپارتمان گلشهرویلاخیام شرقی فروش آپارتمان گلشهرویلاخیام شرقی تومان
كد فايل : 50958
متراژ : 155 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/06
فروش آپارتمان کارمندان جنوبی بلال 3 فروش آپارتمان کارمندان جنوبی بلال 3 تومان
كد فايل : 50957
متراژ : 123 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/04
فروش اپارتمان مهرویلا انوشیروان غربی فروش اپارتمان مهرویلا انوشیروان غربی 250000000 تومان
كد فايل : 50956
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/04
فروش آپارتمان مهرویلا انوشیروان غربی فروش آپارتمان مهرویلا انوشیروان غربی 300000000 تومان
كد فايل : 50955
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/04
فروش آپارتمان مهرویلا بزرگمهر غربی فروش آپارتمان مهرویلا بزرگمهر غربی تومان
كد فايل : 50953
متراژ : 62 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/03
فروش آپارتمان مهرویلا سهروردی شرقی فروش آپارتمان مهرویلا سهروردی شرقی 284000000 تومان
كد فايل : 50952
متراژ : 126 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/03
فروش آپارتمان گلشهر ویلا خیام شرقی فروش آپارتمان گلشهر ویلا خیام شرقی 250000000 تومان
كد فايل : 50951
متراژ : 121 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/03
فروش آپارتمان گلشهر درختی ارغوان فروش آپارتمان گلشهر درختی ارغوان 110000000 تومان
كد فايل : 50949
متراژ : 85 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/03
فروش آپارتمان مهرویلا بزرگمهر شرقی فروش آپارتمان مهرویلا بزرگمهر شرقی 300000000 تومان
كد فايل : 50946
متراژ : 118 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/03
فروش آپارتمان مهرویلا انوشیروان شرقی فروش آپارتمان مهرویلا انوشیروان شرقی 365000000 تومان
كد فايل : 50944
متراژ : 130 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/02
فروش آپارتمان مهرویلا میدان معلم فروش آپارتمان مهرویلا میدان معلم 205000000 تومان
كد فايل : 50943
متراژ : 61 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/02
فروش آپارتمان گلشهرویلا خیام شرقی فروش آپارتمان گلشهرویلا خیام شرقی 180000000 تومان
كد فايل : 50942
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/02
فروش آپارتمان گلشهرویلا خیام غربی فروش آپارتمان گلشهرویلا خیام غربی تومان
كد فايل : 50941
متراژ : 85 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/02
فروش آپارتمان گلشهرویلا خیام شرقی فروش آپارتمان گلشهرویلا خیام شرقی تومان
كد فايل : 50940
متراژ : 140 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/02
فروش آپارتمان مهرویلا خیام غربی فروش آپارتمان مهرویلا خیام غربی 473000000 تومان
كد فايل : 50939
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/02
فروش آپارتمان گلشهرویلا خیام شرقی فروش آپارتمان گلشهرویلا خیام شرقی تومان
كد فايل : 50937
متراژ : 192 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/02
فروش آپارتمان گلشهرویلا خیام غربی فروش آپارتمان گلشهرویلا خیام غربی تومان
كد فايل : 50936
متراژ : 230 متر
تاريخ ثبت : 1396/10/02
فروش آپارتمان مهرویلا سهروردی شرقی فروش آپارتمان  مهرویلا  سهروردی شرقی 190000000 تومان
كد فايل : 50935
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/29
فروش آپارتمان مهرویلا بزرگمهر غربی فروش آپارتمان مهرویلا بزرگمهر غربی تومان
كد فايل : 50934
متراژ : 130 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/29
فروش مغازه مهرویلا انوشیروان غربی فروش مغازه  مهرویلا  انوشیروان غربی تومان
كد فايل : 50932
متراژ : 33 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/29
فروش مغازه مهرویلا رودکی شرقی فروش مغازه مهرویلا رودکی شرقی 30000000 تومان
كد فايل : 50930
متراژ : 70 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/29
فروش آپارتمان گلشهرویلا خیام غربی فروش آپارتمان گلشهرویلا خیام غربی 672000000 تومان
كد فايل : 50927
متراژ : 192 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/27
فروش آپارتمان گلشهرویلا ثنایی شرقی فروش آپارتمان گلشهرویلا ثنایی شرقی 200000000 تومان
كد فايل : 50924
متراژ : 74 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/26
فروش آپارتمان گلشهرویلا ثنایی شرقی فروش آپارتمان  گلشهرویلا  ثنایی شرقی 200000000 تومان
كد فايل : 50922
متراژ : 74 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/26
آپارتمان فروشی مهرویلا انوشیروان آپارتمان فروشی مهرویلا انوشیروان 320000000 تومان
كد فايل : 50920
متراژ : 112 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/25
فروش آپارتمان -مهرویلا - کوی ولیعصر فروش آپارتمان -مهرویلا - کوی ولیعصر 140000000 تومان
كد فايل : 50919
متراژ : 70 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/25
کوی ولیعصر کوی ولیعصر 800000000 تومان
كد فايل : 50918
متراژ : 140 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/25
فروش آپارتمان مهرویلا انوشیروان غربی فروش آپارتمان مهرویلا انوشیروان غربی 740000000 تومان
كد فايل : 50916
متراژ : 200 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/25
فروش مغازه - گلشهرویلا فروش مغازه - گلشهرویلا 336000000 تومان
كد فايل : 50913
متراژ : 28 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/25
مهرویلا - فروش آپارتمان 68 متری مهرویلا - فروش آپارتمان 68 متری 130000000 تومان
كد فايل : 50909
متراژ : 68 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/23
زمین و ساختمان کلنگی زمین و ساختمان کلنگی 480000000 تومان
كد فايل :
متراژ : 160 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/23
درختی حافظ شمالی درختی حافظ شمالی 221000000 تومان
كد فايل : 50907
متراژ : 123 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/23
رودکی شرقی خیابان پروین رودکی شرقی خیابان پروین 450000000 تومان
كد فايل : 50906
متراژ : 85 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/23
فروش سوله چهار باغ فروش سوله چهار باغ 350000000 تومان
كد فايل : 50905
متراژ : 250 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/23
ویلایی اکازیون فروش خیابان این سینا ویلایی اکازیون فروش خیابان این سینا 760000000 تومان
كد فايل : 50904
متراژ : 190 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/23
گلشهر خیابان اختر غربی گلشهر خیابان اختر غربی 76000000 تومان
كد فايل : 50903
متراژ : 70 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/23
فروش رازی غربی فروش رازی غربی 150000000 تومان
كد فايل : 50902
متراژ : 86 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/23
انوشیروان شرقی 120 متر انوشیروان شرقی 120 متر 240000000 تومان
كد فايل : 50901
متراژ : 120 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/22
مهرویلا سهروردی شرقی 65 متر مهرویلا سهروردی شرقی 65 متر تومان
كد فايل : 50900
متراژ : 65 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/22
مهرویلا خیام شرقی مهرویلا خیام شرقی تومان
كد فايل : 50899
متراژ : 102 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/22
مهرویلا خیام غربی 165متر مهرویلا خیام غربی 165متر تومان
كد فايل : 50898
متراژ : 165 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/22
مهرویلا 113 متر طبقه اول مهرویلا 113 متر طبقه اول 283000000 تومان
كد فايل : 50897
متراژ : 113 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/22
فروش 130 متری مهرویلا فروش 130 متری مهرویلا 260000000 تومان
كد فايل : 50896
متراژ : 130 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/22
فروش 115 متری درختی فروش 115 متری درختی 149500000 تومان
كد فايل : 50895
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/22
فروش 120 متری مهرویلا فروش 120 متری مهرویلا 330000000 تومان
كد فايل : 50894
متراژ : 120 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/22
مهرویلا بزرگمهر شرقی مهرویلا بزرگمهر شرقی 220000000 تومان
كد فايل :
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/22
توجه توجه املاک ایران اسکان افتتاح گردید t.me/amlakiraneskan توجه توجه املاک ایران اسکان افتتاح گردید t.me/amlakiraneskan تومان
كد فايل : 1
متراژ : متر
تاريخ ثبت : 1396/09/21
تهرانپارس رشید 97 متر دوخواب تهرانپارس رشید 97 متر دوخواب 730000000 تومان
كد فايل :
متراژ : 97 متر
تاريخ ثبت : 1396/09/20
86متری - کلوپ آرایشی بانوان 86متری - کلوپ آرایشی بانوان 524000000 تومان
كد فايل :
متراژ : متر
تاريخ ثبت : 1396/09/13
آپارتمان فورشی در شهرجدید هشتگرد آپارتمان فورشی در شهرجدید هشتگرد تومان
كد فايل :
متراژ : 131 متر
تاريخ ثبت : 1396/07/28
سه طبقه تک واحدی سه طبقه تک واحدی 280720000 تومان
كد فايل :
متراژ : 121 متر
تاريخ ثبت : 1396/06/08
عرفانی عرفانی 32750000 تومان
كد فايل :
متراژ : متر
تاريخ ثبت : 1396/05/25
اپارتمان تک واحدی شمالی جنوبی فول امکانات فروشی اپارتمان تک واحدی شمالی جنوبی فول امکانات فروشی 450000000 تومان
كد فايل :
متراژ : 75 متر
تاريخ ثبت : 1396/05/01
آپارتمان 55 متر جیحون آپارتمان 55 متر جیحون 118000000 تومان
كد فايل :
متراژ : 55 متر
تاريخ ثبت : 1396/04/27
اپارتمان اپارتمان 620000000 تومان
كد فايل :
متراژ : 80 متر
تاريخ ثبت : 1396/04/16
امیرآباد 90 متر 7 ساله بازسازی کامل فول امکانات امیرآباد 90 متر 7 ساله بازسازی کامل فول امکانات 616000000 تومان
كد فايل :
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1396/04/12
ملك تجاري مسكوني ملك تجاري مسكوني 4000000000 تومان
كد فايل :
متراژ : 120 متر
تاريخ ثبت : 1396/03/26
فروش زمین رامسر فروش زمین رامسر تومان
كد فايل :
متراژ : متر
تاريخ ثبت : 1396/03/21
نوساز اداری نوساز اداری 390000000 تومان
كد فايل :
متراژ : 60 متر
تاريخ ثبت : 1396/03/18
آپارتمان فروشی آپارتمان فروشی 187000000 تومان
كد فايل :
متراژ : 58 متر
تاريخ ثبت : 1396/02/24
جردن 170 متر اکازیون جردن 170 متر اکازیون 1100000000 تومان
كد فايل :
متراژ : 65 متر
تاريخ ثبت : 1396/02/23
آپارتمان آپارتمان 165000000 تومان
كد فايل :
متراژ : 50 متر
تاريخ ثبت : 1396/02/14
آپارتمان آپارتمان 200000000 تومان
كد فايل :
متراژ : 50 متر
تاريخ ثبت : 1396/02/10
مهرویلا 122 متر طبقه 3 6 واحدی مهرویلا 122 متر طبقه 3 6 واحدی 232000000 تومان
كد فايل : 50854
متراژ : 122 متر
تاريخ ثبت : 1396/01/19
77متر دو خوابه مهر شهر بلوار ارم 77متر دو خوابه مهر شهر بلوار ارم تومان
كد فايل :
متراژ : 77 متر
تاريخ ثبت : 1396/01/14
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به ايران اسكان مي باشد.
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون